U Krouny byla minulý týden vyhlášena nová přírodní památka „Bučina – Spálený kopec“.

Kyselomilné květnaté bučiny na ploše třiceti osmi hektarů byly chráněným územím vyhlášeny hlavně díky skvělé spolupráci ochranářů a pracovníků Lesů ČR.

„Ochranu přírody nelze dělat bez vůle druhé strany. Majiteli pozemků jsou v tomto případě Lesy České republiky, lesní správa Choceň. Vůle byla oboustranná, a za to jim patří náš dík,“ řekl vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Zdeněk Záliš.

Přírodní památka Bučina – Spálený kopec je místem výskytu některých zvláště chráněných druhů, především ptačích. Jak potvrdil mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka, je možné jich v těchto místech spatřit hned několik. „Řada chráněných druhů ptáků je vázána na staré porosty s dostatkem dutin a polodutin. Připomenu alespoň pár druhů, z nichž čtyři patří mezi evropsky významné. Je to například holub doupňák, sýc rousný, žluna šedá, datel černý nebo lejsek malý.“

Přírodní památka Bučina Spálený kopec se nachází v těsné blízkosti turistické značené trasy Čachnov – Filipov poblíž obce Krouna. Zatím tu není žádná informační tabule, i s ní se však v blízké budoucnosti počítá.

Z nové přírodní památky má radost i krounský starosta Pavel Ondra. „Přispěje to k zatraktivnění naší obce z turistického hlediska,“ myslí si Ondra. Starosta poukázal na jiný problém. Jak říká, u Krouny se vyskytují i chráněné druhy rostlin, například hvozdík pyšný. Občas se prý najdou vandalové, kteří rostlinu vyrýpnou a chtějí si ji odvézt domů. „Teď chrání květenu sníh. V létě se snaží vandaly uhlídat lidé z obce. Ti dobře vědí, kde co roste,“ dodal Ondra.

(hzk, man)