Na Chrudimsku očkování proběhlo v průběhu listopadu a prosince. Očkováni byli povinně lidé z ohrožených skupin. Jedná se zejména o osoby nad 65 let věku. Dále se očkování týká všech lidí s respiračními chorobami, ledvinovými onemocněními a chorobami srdce, kteří jsou léčeni farmakologicky.

V rámci prevence a ochrany obyvatelstva má VZP v balíčku opatření a programů možnost příspěvku na očkování pro všechny pojištěnce. Zatím se nám nestalo, aby příspěvek nepokryl vzniklé náklady. Uplatnit žádost může každý klient VZP, který je u nás pojištěný déle než tři roky. Bohužel i přes tuto možnost zůstává situace neutěšená. Mělo by se očkovat více,“ dodává Broďáková.

(sej)