Přítomni byli i žáci nasavrcké ZŠ, zástupci Sokola a obce. Při vzpomínce byly položeny kytice u pamětní desky na domě u Korábků, kde se skupina uchytila v noci 17. února 1944.

Členem skupiny byl tehdy i radista četař Jaroslav Klemeš, čestný občan města Chrudimi, následně působící jako radista Pražského povstání. S bojovou anabází skupiny i neradostnými životními zážitky jednotlivých členů po únoru 1948 seznámil přítomné plk.v.v. Ing. Zdeněk Kolář. Vzpomínkový akt byl ukončen zpěvem státní hymny," přibližuje průběh vzpomínky Josef Čáslavka z KVV Chrudim generála Klemeše.