Příslušníci 43. výsadkového praporu v Chrudimi rozšířili na přání čtenářů stránku na internetové encyklopedii Wikipedie. Obsáhlý text nyní obsahuje podrobné informace o historii jednotky, jejím bojovém zaměření a například také organizační schéma praporu i výsadkové roty. Nechybí ani kontakty na personální oddělení a výpis zahraničních misí, kterých se parašutisté zúčastnili.

Součástí textu je také podrobný popis přijímacího řízení, protože chrudimští výsadkáři jsou jedinou složkou Armády České republiky, která si své příslušníky vybírá, aby měli jistotu, že nováček splňuje náročné předpoklady pro operace v týlu nepřítele. Přihlásit se může každý příslušník české armády, ale po třech dnech plných náročných fyzických cvičení, pochodů a psychotestů uspěje zhruba polovina uchazečů.