Největší pozornost byla obrácena k účasti zakladatele esperantské Wikipedie Chucka Smitha z Berlína a zakladatele české Wikipedie Miroslava Malovce z Brna. Ve čtvrtek ráno Česká televize přenášela v živém vysílání rozhovor s Mirkem Malovcem. Další krátké odpolední zpravodajství obsahovalo uvítání u starosty Davida Šimka, rozhovor s Chuckem Smithem a Mirkem Malovcem, záběry z výuky práce na počítačích v učebnách gymnázia.

Hned první den hlavní iniciátorka a organizátorka Pavla Dvořáková mluvila o akci v Českém rozhlase. Ani v pátek nechyběl zájem médií o tuto akci. V ranní relaci Pardubického rozhlasu se Libuše Dvořáková odpovídala na otázky redaktora a na závěr pozdravila posluchače v esperantu a pobídla je k návštěvě muzea ve Svitavách.

Slavnostního pátečního zahájení a kulturního programu v Ottendorferově domě byla přítomna Česká televize z Hradce Králové, následně regionální kabelová televize. V rámci výuky práce na počítačích Hans Adriaanse z Holandska přeložil článek o Svitavách na stránkách Wikipedie do svého rodného jazyku.

Potěšilo ho také, že Svitavy mají družební město v Holandsku. Ursula Niesert z německého Freiburgu přidala svůj příspěvek o Svitavách. Žádná část republiky není tak obsažně ve Wikipedii zpracována a publikována jako Pardubický kraj. Program byl obohacen i poznáváním svitavských památek s historikem Fikejzem a výlety do okolí. Přednášky, besedy a práce na počítačích probíhaly až do pozdních večerních hodin na klubovnách domovu mládeže při obchodní akademii. Velký zájem byl o muzeum esperanta.

Chuck si však posteskl, že nemá dostatek času si muzeum podrobněji prohlédnout. I když se narodil v USA, žije v Berlíně, kde jsou čtyři esperantské domy a esperantu je tu věnována velká pozornost i ze strany politiků. Někteří účastníci již nyní plánují další návštěvu Svitav, spolupráci na výstavách a výměnu knih.

Akce mohla proběhnout jen díky podpoře města Svitav a Pardubického kraje.

LIBUŠE DVOŘÁKOVÁ