Vichřicí porušený plot v janovické oboře byl opraven jen provizorně, proto při těžbě dřeva došlo k tomu, že z obory uprchlo stádo jelenů. Tvořili ho z části vzácní bílí paroháči.

Lesním hospodářům se doposud nepodařilo jeleny přilákat zpět do jejich domoviny,a tak hrozí, že se časem dvě geneticky rozdílné skupiny spáří. Tím by došlo ke znehodnocení chovného řetězce.

Jeleni byli ohroženi červnovou vichřicí, správce obory se obával o jejich život. Nakonec se ukázalo, že zvěř měla dobrý instinkt a stačila ještě před pádem mnoha vrostlých stromů z prostoru utéci.

Plot o tříkilometrové délce byl zbořený a lesníci ho provizorně opravili. Jeleny s největší pravděpodobností vyděsily stroje, které se používají k těžbě dřeva. Rozprchli se do všech stran.

close zoom_in Jelen bílý

Ačkoliv není historický původ bílých jelenů jednoznačně prokázán a zdá se, že se tak nestane ani v budoucnu, byla s jistou pravděpodobností jejich domovem Persie (Dobroruka, Turek).


Do Čech byli přivezeni již kolem roku 1780 a jejich vlastníky se staly tehdejší významné šlechtické rody. Založené chovy však většinou v krátké době zanikly. Pouze na panství Žehušice se podařilo, vlivem velkorysého přístupu, bílé jelení zvěři přežít a po osvěžení krve divoce zbarvenou zvěří, z nyní již zaniklé obory Vedralka v Železných horách, se koncem 19. století stavy zvěře zvýšily až na 200 kusů.

Během existence chovu poklesly několikrát stavy zvěře až na kritickou hranici a dle pamětníků zůstalo v oboře Žehušice po druhé světové válce pouze 28 kusů jelení zvěře, kterou se jen s obtížemi dařilo rozmnožovat.

Zdroj: www.oborazleby.cz, Foto: Jan a Helena Kuchyňkovi