Už se kvůli tomu uskutečnila schůzka představitelů města a římskokatolické farnosti. Byl na ní i vedoucí odboru životního prostředí chrudimské ranice Ivo Rychnovský. „Otevřeme vikýře. Jakmile vletí dovnitř, odborná deratizační firma je odchytí a zahubí. Uvidíme, zda toto opatření bude mít efekt a potom se rozhodneme, zda totéž učiníme i v dalších budovách, u kterých je problém s holuby, třeba v Muzeu,“ uvádí Ivo Rychnovský.

Kvůli mírné letošní zimě město nezadávalo hubení holubů. Tato služba je dost finančně nákladná a kvůli dostatku potravy ve městě a okolí by v odchytových klecích uvázlo jen pár jedinců. To se stalo v zimě na přelomu let 2006 a 2007, kdy majitel firmy DDD Miloš Krejsa zaznamenal jen malé procento zachycených a zahubených ptáků.

Krejsa byl v minulosti kritikem postupu farnosti, jež nechala ucpat všechny vletové otvory v kostele. „Konečně se dospělo k dobrému rozhodnutí. To hejno holubů je silně vázané na kostel a znemožnění dostat se dovnitř stavby ničemu nepomohlo. Nemyslím, že by bylo dobré teď všechno otevřít, ale průduchy do střešního prostoru objektu by se zprůchodnit měly,“ míní Miloš Krejsa.

Holubi se zpravidla odchytávají v zimních měsících. Pokud se nyní otevřou podtřešní průduchy kostela, odborná firma je může vyhubit odstřelením nebo zaplynováním okamžitě. Holub totiž není hájen. "Legislativní aspekty regulace populací holubů ve městech nám významně doplňuje stanovisko Evropské komise k problematice divoce synantropně žijících populací holubů , které má platnost i pro ČR jako člena EU.

Na základě tohoto sdělení není ani v České republice holub skalní, žijící ve městech ptákem na kterého by se vztahovala ustanovení § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny," informuje majitel nekořské firmy DDD Miloš Krejsa.