Městská policie (MP) Hlinsko užívá od pondělí novou služebnu, která vznikla rekonstrukcí bývalé kuchyně domu s pečovatelskou službou na Adámkově třídě.

„Objekt byl částečně zrekonstruován za přispění těch, kteří vykonávají trest obecně prospěšných prací. Odpracovali zde asi tři sta hodin. Ruku k dílu přidali i samotní strážníci, kteří ve svém volném čase provedli především dokončovací práce,“ uvádí místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Vedle samotného zázemí pro strážníky, se v dostatečně velkých prostorách nachází sklad pro oddělení ztrát a nálezů, sklad nářadí a materiálu pro zajištění obecně prospěšných prací a sklad pro potřeby a materiál na letní tábor. Ten Městská policie Hlinsko spolupořádá ve Svratouchu každoročně s odborem sociálních věcí městského úřadu pro děti žijící v sociálně slabých rodinách.

Telefonní kontakt na novou služebnu MP Hlinsko se mění jen v případě pevné linky, nové číslo je 469 311 652. „Tísňová linka 156 zůstává v platnosti a nemění se ani mobilní telefon č. 603 386 614. Všechny kontakty jsou uvedeny i na webové stránce města Hlinska,“ dodává místostarosta Šotola.