Rtuť teploměru přesahující tropickou třicítku. Na stromě se vánkem nehne jediný list a sluncem vyčerpaní lidé dopravující se nejrozmanitějšími dopravními prostředky do nedalekého, jen na vlastní nebezpečí přístupného zaplaveného lomu v Srní.

S takovými podmínkami se musí už léta vyrovnávat všichni obyvatelé Hlinska, kteří mají v oblibě letní koupání. Koupaliště v majetku města Hlinska stavěné v šedesátých letech minulého století nemá vzhledem k špatnému technickému stavu a velké investici moc velkou šanci na obnovu. Navíc je opuštěná oblast u nádraží, v územním plánu vedená jako sportoviště a rekreační plocha, dlouhodobě užívána Českým rybářským svazem.

Ve čtvrtek v podvečer posvětili zastupitelé na řádném zasedání pořízení změny územního plánu v lokalitě Srní, o kterou požádal vážný zájemce z jižní Moravy.

„Zájemce by rád změnil využití plochy lomu za účelem vybudování sportovně - rekreačního střediska. Změna územního plánu je teprve prvotním krokem k celé realizaci, ale touto změnou vycházíme investorovi vstříc. Jde o zajímavou a hlineckými občany žádanou věc,“ říká místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

DISKUSE. Jak se vám líbí záměr investora? Stojíte na straně rybářů či rekreantů?

Záměr celého plánu je vzhledem k vysokým investicím rozdělen dlouhodobě do tří etap. Cesta ke zmíněnému cíli nebude jednoduchá. Proces změny může trvat až rok, až poté je na řadě územní a stavební řízení.

Hlinečtí rybáři se budou bránit

Rybáři, jež mají ve správě v okolí Hlinska 77 ha vodních ploch, však budou podle předsedy místního rybářského svazu plně hájit své zájmy.
„Vodní plocha lomu je zákonem vyhlášená sportovním rybářským revírem, takže se to dotýká i našich zájmů jako místní organizace Hlinsko. V současné době tam naši členové značně uklízeli po hlineckých občanech. Je to trochu smutné, ale podnikání je podnikání. Každopádně naše zájmy budeme hájit, vznesl ráznou připomínku na veřejném zasedání Emanuel Matyášek.

A co může v hezkém prostředí srnského lomu do několika let vzniknout?

Kromě rekreace a aktivního trávení volného času je v rámci zatraktivnění těchto služeb v 2. fázi projektu počítáno s vytvořením sportovišť na přilehlých pozemcích (zpevněné hřiště na klasický volejbal, nohejbal či fotbal, písečné hřiště na brach volejbal, plocha na pétanque).

Dále má investor v plánu základnu pro sportovní a nádechové potápění. To obnáší udržení čisté vody v lomu a vyčištění jeho spodních partií, vybudování potápěčských plošin, vybudování bezpečných sestupových cest do vody, půjčovna potápěčské výstroje a plnění potápěčských lahví stlačeným vzduchem.

Plánované aktivity:
- outdoorové sporty
- venkovní umělá lezecká stěna
- venkovní zimní ledová stěna
- lanové centrum
- paintballové či softbalové hřiště
- ubytování v chatkách pro návštěvníky tohoto areálu i regionu Hlinsko (turisté, cykloturisté)
- ubytovací kapacity pro cca 20 - 30 osob
- kurzy sportovního a nádechového potápění, závody v nádechovém potápění, orientační plavání
- kulturní a společenské akce, např. podvodní umělecká výstava, přednášky, zdravotní školení
- charitativní akce, např. pobyty v areálu pro děti z dětských domovů či zdravotních ústavů, potápění nevidomých a paraplegiků