„Během doby odstávky přívodního potrubí nedošlo k žádnému omezení dodávky pitné vody pro odběratele. Voda byla v této době dodávána z čerpací stanice v Podlažicích," vysvětlila vedoucí zákaznického oddělení Vodárenské společnosti Chrudim Ilona Machačová.

Vodu z Křižanovic tak dočasně nahradila voda proudící do vodárenské sítě z Podlažic, kde je využívána šestice vrtů o minimální vydatnosti 90 litrů za sekundu.

Úpravna vody Monaco byla po výměně těsnění opětovně zprovozněna včera po 16 hodině.