Přijela ZŠ ze Žďárce u Skutče, Orle, ZŠ Školní náměstí. Navštívily nás i mateřské školy Víta Nejedlého Chrudim a MŠ Dr. Jana Malíka Chrudim i Topol.

Ekocentrum Zelený dům připravilo povídání o ptácích ptačích ostrovů jako je ledňáček říční, žluva hajní a havran polní, Jana Mazůchová přestavila své dravce a krkavce, DDM Chrudim „poznávačku“ rostlin, dřevin a hru zaměřenou na obratnost, Klubíčko při internátu SŠZ a VOŠ Chrudim aktivitu sportovní a pohádkovou. Studenti ekologie a ochrany krajiny ze zemědělské školy seznamovali děti se zoologickými zajímavostmi a ochranou životního prostředí.

Tibor Schwarz, ZO ČSOP, Klub ochránců SPR Habrov