Vystoupily při něm děti z místní mateřské školy a pěvecký sbor Zvoneček ze Základní školy v Chrasti.

Starosta Rosic Luboš Netolický úvodem poděkoval divákům za hojnou účast i přes nepřízeň počasí a popřál všem klidné vánoční svátky a mnoho štěstí, klidu spokojenosti a zdraví v roce 2012.

(red)