Ředitel už vloni ocenil přístup chrudimské radnice, která bez otálení převedla na kraj příslušný pozemek, jenž přiléhá k ulici Dr. Milady Horákové a zabírá část dnešního lesíka mezi železniční tratí a sídlištěm U Stadionu. Právě rychlost přípravy měla totiž zvýšit šanci na dotování projektu.

„Podle mých předběžných informací by se chrudimská základna měla mezi dotované projekty dostat. Pro mě je ale rozhodující, že se bude stavět tak jako tak – a je mojí povinností sehnat na to potřebné peníze. A to i tehdy, pokud by dotace nevyšla," konstatuje ředitel Svoboda. „V této chvíli čekáme na stavební povolení a více bychom měli vědět někdy do konce dubna nebo května," doplnil.

Pokud by bylo stavební povolení vydáno ještě do poloviny letošního roku, není podle Pavla Svobody žádný důvod nezahájit letos také soutěž na generálního dodavatele stavby, jejíž hodnota je předběžně odhadována na 28 milionů korun.

Nové stanoviště chrudimské záchranky nahradí to dnešní, které funguje v provizorních podmínkách bývalé nemocniční vrátnice.

Smrky, jež budou na místě budoucí stavby skáceny, nahradí v plném rozsahu nová výsadba.