"Za každou oběť bude v sobotu 1. dubna vysazen jeden ovocný strom, celkem je to 53 dřevin, z toho 11 hrušní a 42 jabloní. Alej povede podél silnice o půlkilometrové délce. Alej bude také sloužit pro zlepšení mikroklimatických podmínek v dané lokalitě, která se nyní nachází mezi poli. Naváže se tak na původní ovocnou alej z poválečné doby 20. století," uvedl David Kopecký z Nadace Partnerství. Ta výsadbu podpořila z grantového programu Sázíme budoucnost částkou 143 600 korun.

Iniciátorem akce je Josef Ročeň, obyvatel žijící v Dachově od narození. „Historie Ležáků je mi blízká i z toho důvodu, že se mí předci osobně znali s oběťmi. Pozemky, na kterých má být alej, patří z větší části mým příbuzným,“ řekl Josef Ročeň s tím, že sobotní výsadba se bude konat v době od 9 do 15 hodin.

Smutné datum 24. června už je od naší doby vzdálené osm desítek let.
Tragické kulaté výročí. Podívejte se, co zbylo z vypálených Ležáků

"Památník Lidice, příspěvková organizace ministerstva kultury, nad akcí udělil záštitu. Projekt je rovněž spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, individuálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost," informovala vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková.

Pozvala zároveň na zahájení návštěvnické sezony v ležáckém pietním území. Uskuteční se v pátek a provede ho bohatý program. "Bude tradičně v režii dětí a jistě návštěvníky nezklame. Minigalerie Památníku Ležáky představí výstavu s názvem Děti, škola a válka. A po tříleté odmlce jsme pro letošní rok připravili dva kulturní pořady v rámci Ležáckých podvečerů. V pátek do Křesla pro hosta usedne divadelní, filmový a televizní herec Pavel Šimčík," dodala Kamila Chvojková.

Program zahájení návštěvnické sezóny 31. března 2023

15:30 hod. úvodní slovo zástupkyně ředitele Památníku Lidice

15:40 hod. vystoupení žáků ze ZŠ Včelákov, před muzeem

otvírání a svěcení ležáckých studánek vojenského kaplana z 43. výsadkového pluku Chrudim, vrchního praporčíka Milana Novotného,

vystoupení dětí z MŠ Miřetice a ZŠ Miřetice, pietní území

17:00 hod. „Křeslo pro Pavla Šimčíka“. Večerem provází: Robert Tamchyna, hudební doprovod: Martin Fila

Program "Významná alej Dachov - Ležáky" 1. dubna 2023

9:00 hod. sraz účastníků

9:30 hod. přivítání účastníků organizátory akce

od 10:10 hod. do 14:30 hod. výsadba ovocných stromů, vydávání certifikátů

15:00 hod. přepokládané ukončení akce