Kauza Hotelu Bohemia v Chrudimi se táhne od roku 2012, kdy se podle obžaloby dohodli zástupci investora, společnosti Homa Holding, technického zástupce investora, firmy Cettus, a dodavatelské firmy Metrostav na neoprávněném odčerpání peněz ze zakázky financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

„Obvinění uváděli nepravdivé údaje a předkládali v souvislosti s žádostí o proplacení nákladů projektu nepravdivé dokumenty. Tímto jednáním byla obviněnými následně také neoprávněně předložena Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod žádost o platbu ve výši 25 milionů korun, přičemž k jejímu vyplacení nedošlo,“ uvedl státní zástupce Adam Borgula, který už v roce 2015 podal ke Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu na osm fyzických a tři právnické osoby pro zločiny poškození finančních zájmů Evropské unie. Soudních jednání na různých úrovních bylo od té doby několik, padly už i tresty, a to hlavně peněžité, ale také podmínečné odnětí svobody.

Manipulace s veřejnými zakázkami

Machinace s evropskými dotacemi souvisí i s jiným případem, a to manipulací s veřejnými zakázkami v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. „Impulz pro vyšetřování kauzy hřebčína byl dán právě díky vyšetřování kauzy Hotelu Bohemia, kde někteří obvinění v chrudimském případu rovněž figurovali,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Metrostav má soudem uložený zákaz uzavírat veškeré smlouvy na plnění veřejných zakázek a účastnit se veškerých druhů zadávacích řízení. Nesmí vykonávat ani stavební činnosti u zakázek financovaných, byť částečně na základě dotace, subvence, návratné finanční výpomoci, příspěvku nebo jakékoliv jiné veřejné podpory. To se týká i přípravy a vyhotovování dokumentů pro poskytovatele dotací.

Firmě za pokračující zločin podplácení, pletichy při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů Evropské unie a zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky byl vyměřen souhrnný peněžitý trest 35 milionů korun. Navíc Metrostav musí na své náklady ve dvou celostátně vydávaných tištěných denících zveřejnit části výroků rozsudků vztahující se k její trestné činnosti s textem skutků a označením svých trestných činů.

Od potrestání dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure, která vznikla až po začátku trestní kauzy, krajský soud upustil. Fišák byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let, ovšem ten byl podmíněně odložen na zkušební dobu pěti let. Obžalovaný dostal i peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun. Obhájci si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, státní zástupce rovnou podal odvolání.

Rozestavěný a opuštěný

Kvůli machinacím organizované skupiny je Hotel Bohemia stále rozestavěný a opuštěný. V květnu vlastník objektu, firma Bazcom, prodala jeho polovinu developerské společnosti BlackBird Real Estate, takže se objevila naděje, že s polovičním vlastníkem bude rekonstrukce dotažena do konce. V tuto chvíli je jisté, že při současných cenách bude pro oba majitele těžké dotáhnout plány do konce.

Chrudimský starosta František Pilný na toto téma diskutoval s předsedou představenstva společnosti Bazcom Jiřím Mařasem. „Bylo mi řečeno, že už firma měla sestavený plán, jak v rekonstrukci pokračovat. Ale současná cena energií ji zaskočila, a tak musí všechno znovu propočítat s ohledem na provoz hotelu. Během dvou týdnů by měla být kalkulace dokončena a potom bude následovat další jednání,“ řekl starosta.