Největší podíl tvoří zaměstnanci České pošty, kteří zajistí sečtení běžných domácností. „Co se týče hromadných ubytovacích zařízení, například nemocnic, ubytoven a sociálních zařízení, sečtení zajistí sčítací komisaři Českého statistického úřadu. Jejich práce si vzhledem k aktuální situaci nesmírně vážíme,“ upřesnila krajská gestorka sčítání Eva Rejdová.

Krajská gestorka sčítání Eva RejdováKrajská gestorka sčítání Eva RejdováZdroj: ArchivNejsložitější pro sečtení bude kvůli členitému terénu okres Ústí nad Orlicí. „Proto do tohoto okresu míří nejvíce sčítacích komisařů. Nicméně doufáme, že většina lidí využije možnosti sečíst se online. Je to vzhledem k pandemické situaci nejjednodušší a nejbezpečnější,“ pokračovala krajská gestorka.

NA WEBU I V APLIKACI

Elektronické sčítání bude dostupné od 27. března do 9. dubna na stránkách sčítání nebo prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony. Vzhledem k tomu, že průběh sčítání odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům, Rejdová neočekává komplikace.

Řada lidí se podle ní pozastavuje nad tím, proč musí sčítací formuláře vyplňovat, proč si požadované údaje stát sám nezajistí z různých administrativních registrů. „Český statistický úřad při sběru dat dlouhodobě usiluje o maximální využití registrů a databází státu a o co nejmenší zatěžování občanů vyplňováním formulářů. Nezáleží však jen na snaze statistiků. Aby bylo možné upustit od celoplošného zjišťování prostřednictvím formulářů, zcela chybí například registr bytů či registr vzdělání,“ vysvětlila Rejdová.

SKUTEČNÉ BYDLIŠTĚ

Stejně jako před deseti lety bude sčítání obyvatel probíhat podle místa, kde lidé skutečně bydlí, kde mají svoji domácnost a ne podle adresy trvalého pobytu. „Sčítání tak dává přesnější obrázek než registr obyvatel a umožňuje obcím a městům nastavit služby tak, aby dokázaly lépe uspokojit potřeby občanů, kteří v nich žijí,“ popsala gestorka. Jako příklad uvedla trasy a kapacitu linek veřejné dopravy nebo svoz odpadu.

Výsledky předchozího sčítání pro zlepšení kvality života obyvatel využila například města Polička, Pardubice a Přelouč. Statistická data posloužila rovněž krajské samosprávě, místním akčním skupinám nebo hasičskému záchrannému sboru.

Podle deset let starých dat pocházelo 47 procent obyvatel Pardubického kraje ze stejné obce, ve které současně bydlelo. „Při pohledu dovnitř kraje zjišťujeme nejvyšší podíl rodáků v obcích okresu Svitavy, a to zejména na Poličsku (53 % obyvatel správního obvodu) a Litomyšlsku (51 %), tedy regionech s nejvyšším podílem věřících obyvatel,“ přiblížila Rejdová. Nejvyšší podíl rodáků (54 %) je však na Hlinecku v okrese Chrudim, což je rovněž region s vysokým podílem věřících obyvatel. Naopak nejnižší zastoupení rodáků má okres Pardubice (44 %). Podle krajské gestorky je to dáno nadprůměrným podílem přistěhovalých z jiných krajů i ze zahraničí.

MÉNĚ ÚPLNÝCH RODIN

Sčítání lidu poskytuje rovněž jedinečné údaje o struktuře domácností. V Pardubickém kraji, stejně jako v celé republice, dlouhodobě roste počet domácností jednotlivců a neúplných rodin a na druhé straně klesá počet úplných rodin. „Na rozdíly ve struktuře domácností mezi regiony působí ekonomické, sociální i náboženské vlivy. Maxima dosahuje podíl úplných rodin uvnitř kraje na Litomyšlsku, Holicku a Poličsku. Neúplné rodiny mají dominantní postavení na Moravskotřebovsku a Svitavsku,“ řekla Rejdová.

Sčítání lidu 2021.Zdroj: archivPodle posledního sčítání mělo na území Pardubického kraje obvyklý pobyt 511 627 osob, k trvalému pobytu bylo v kraji přihlášeno 516 123 obyvatel. „Výsledky sčítání potvrdily spjatost obyvatel Pardubického kraje nejen se sousedním Královéhradeckým krajem, ale také s Prahou,“ dodala Rejdová.  Rozlohou i hustotou zalidnění je Pardubický kraj pátý a počtem obyvatel čtvrtý nejmenší. „Z dlouhodobého pohledu roste počet obyvatel v kraji především zásluhou zahraničního stěhování,“ konstatovala Rejdová.

PRŮMĚRNÁ MZDA

Příliš dobře na tom kraj není, ani pokud jde o průměrnou mzdu, která je třetí nejnižší. A podprůměrné mzdy se projevují i v nízkých starobních důchodech. Naopak k silným stránkám Pardubického kraje patří dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, podprůměrná kriminalita a vysoká volební účast.