Plaketu převzala z rukou starosty města. Jak sama říká, ocenění ji překvapilo.

A na co je za své působení u městské policie nejvíce hrdá? „Asi na to, že jsem se, díky svému duchovnímu zaměření a výchově, nikdy neuchýlila k bezmyšlenkovitému lpění na zákonech, ale že jsem se snažila zákon užívat ve prospěch lidí a ne jako zbraň proti lidem napříč zdravému rozumu,“ uvedla ke svému ocenění.

Při své práci se věnovala prevenci kriminality dětí, kdy dělala přednášky na školách, rok byla náhradníkem u jízdní policie. V Hrochově Týnci se opět zabývá prevencí kriminality a je také specialistou pro odchyt zvěře.

Jak sama dodává: „Práce u městské policie mě v něčem zocelila, v něčem zjemnila, ale v každém případě mě obohatila. Jsem za těch dvacet let ráda a nelituji ani jediný den.“