Na programu bude mimo jiné plánování vybudování workoutového hřiště ve sportovním areálu nebo rekonstrukce střechy na budově čp. 22 v ulici Jižní. Budou shrnuty i výsledky hospodaření města od ledna do srpna. Zasedání začíná v 16 hodin na městském úřadě.   (luc)