Můžou se ale takto psi v Chrudimi vůbec koupat? Nehrozí jejich majitelům pokuty od městských strážníků za porušování městské vyhlášky?

Odpovídá Petr Tulis z právního oddělení odboru kanceláře tajemníka:

„Dle našich informací žádný obecně závazný právní předpis neobsahuje plošný zákaz koupání psů v řece, případně jiných vodních plochách. Vždy je však třeba dávat pozor, aby koupáním v řece či jiné vodní ploše nedocházelo k porušení nějakého obecně závazného právního předpisu nebo práv soukromých osob z jiného důvodu. To znamená, že je třeba respektovat omezení stanovená vlastníky či správci vodních toků (např. Povodí Labe) a také omezení vlastníků a provozovatelů různých zařízení na vodních plochách (koupaliště, přístavy, elektrárny apod.)," píše právník.

„V Chrudimi bych ještě upozornil na to, že při venčení psa je třeba dodržovat ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrudim číslo 8/2008, o veřejném pořádku a čistotě města. Tato vyhláška v článku 3 obsahuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Mezi povinnosti majitele či průvodce psa patří povinnost držet psa na vodíku (popř. řádně nasazený a upevněný košík a pes plně ovladatelný a pod kontrolou), zákaz vstupu na místa označená tabulkou „Zákaz vstupu psů". Na dodržování těchto povinností je třeba dbát i při případném koupání psa v řece či jiné vodní ploše," dodává Petr Tulis.

Koupání psa uvázaného na vodítku nebo opatřeného košíkem nasazeným na tlamě asi nebude pro mnohé majitele tím pravým ořechovým. Nejlepší proto bude, vydat se i s chlupáčem bažícím po osvěžení kamsi za hranice městského katastru. Nebo mu půjčit domácí bazén.