Po sečtení všech elektronických hlasů postoupí jeden projekt s největší přízní přímo do „finále" dané burzy, kde jej bude prezentovat donátorům a žádat o finanční, materiální nebo jinou podporu pro realizaci projektu.

Mnoho dní nezbývá

Smyslem burzy je spojování světů neziskovek, firem a veřejné správy, zapojena je však do ní prostřednictvím hlasování i veřejnost. „Hlasovat pro přihlášené projekty v okresech Pardubice a Chrudim je možné až do 21. dubna do 12 hodin. Věříme, že veřejnost toho využije, navštíví náš web www.burzafilantropie.cz, a touto jednoduchou cestou podpoří svou oblíbenou neziskovku nebo projekt, který ji svou prospěšností zaujme nejvíce," vyzývá k zapojení do této dobročinné aktivity senátorka Miluše Horská, která je i místopředsedkyní pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Další projekty neziskovek, jejich autoři dostanou příležitost na samotné Burze filantropie prezentovat svůj nápad, budou v interním hlasování vybírat také donátoři ze zapojených firem a veřejné správy.

Jedním z pravidelných donátorů Burzy filantropie je také Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor: „S novým ročníkem burzy se opět těším na nové a zajímavé projekty neziskových organizací. Neziskovky dokáží velmi dobře identifikovat bolavá místa a problémy regionu a ty poté řeší svými projekty. Pomáhají tak vlastně všem. Prostřednictvím hlasování má proto každý šanci ovlivnit život v našem kraji," zamýšlí se radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Projekty a nápady

O podporu se uchází například projekt Centra Jana XXIII. nazvaný Legohrátky, který je určený dětem od 10 let. Jeho náplní by bylo montování a programování robotů postavených z Lega.

Amalthea přihlásila projekt „Rozvoj řeči u předškoláků". Ten se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání předškolních dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem, s cílem včas vyrovnat jejich handicapy.

Zapsaný spolek Péče o duševní zdraví prezentuje myšlenku na vytvoření tréninkového bytu, jehož účelem by bylo naučit duševně nemocné lidi dovednostem potřebným k samostatnému bydlení.

Centrum J. J. Pestalozziho se na burze uchází o podporu asistovaného kontaktu, jehož cílem je navázat zpřetrhané vazby mezi dítětem a tím z rozvedených rodičů, který s nimi již nežije. Šance pro tebe předkládá projekt na rozvíjení komunikačních a pohybových schopností pomocí psího kamaráda.