Akce byla pořádána v rámci grantu 2011 „A dávej na sebe pozor“. Maskotem grantu je panenka Damiánka. Tento grant poskytlo město Chrudim v programu Zdravé město. Bude realizován od října do listopadu 2011. Byly do něj začleněny všechny děti MŠ, rodiče a různá specializovaná zařízení městská policie, hasiči, vodní záchranná služba, ČČK atd.

Grant se týká několika tematických celků. Dnešní setkání probíhalo pod názvem „Řeka nemá podlahu.“ Tímto bychom chtěli poděkovat záchranářům VZS panu Kubánkovi a úanu Vlasákovi za přednášku „Dvanáctero bezpečného pobytu u vody“, doplněnou obrázky. I přes nepříznivé počasí předvedli dětem praktické ukázky záchrany tonoucího.

Celou akci zhodnotil velmi výstižně chlapec z MŠ: „Jsou teda fakt dobrý“.

Jaroslava Ptáčková a Jana Slonková, učitelky MŠ