Dvanáct pětičlenných týmů mělo za úkol splnit hned několik disciplín:

Nejprve museli záchranáři projet na vodní hladině člunem slalom, který byl sestaven ze čtyř bójek v řadě za sebou. Po projetí slalomu museli soutěžící provést zacouvání s člunem do kotviště. Na dalším stanovišti museli záchranáři zachránit postiženou osobu z břehu. Další stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osoby z vody. Záchrana a naložení postiženého do člunu musela být provedena šetrně a s maximální ohleduplností.

Každý člen týmu si vylosoval uzel, který v praktickém zadání předvedl. Soutěžící museli zvládnout například o osmičkový uzel, lodní, rybářský uzel, tažnou smyčku i prusíkův uzel. Na pátém stanovišti museli soutěžící předvést ovládání záchranného raftu.

Na dalším stanovišti provedl každý tým kardiopulmonální resuscitaci: To je metoda, jejíž pomocí se oddaluje klinická smrt a zamezuje se nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do kardiopulmonální resuscitace se řadí nepřímá srdeční masáž a plicní ventilace. Všechny týmy řešily stejnou situaci: postižený byl v bezvědomí, nedýchal, neměl srdeční akci, nekrvácel, bez úrazu a po tonutí. Na dalším stanovišti bylo simulováno ošetření postiženého a následný transport ke stanovišti zdravotnické záchranné služby.

Během závodu se jednotlivým týmům měřil čas, sledována byla odbornost zásahu a za nesplnění úkolů se udělovaly trestné body.

Po loňském úspěchu, kde si zlatý pohár odvezlo družstvo Policie ČR Ústí nad Orlicí, se umístili na prvním místě profesionální hasiči z Ústí nad Orlicí. Druhé místo patří záchranářům z Chebu a třetí místo obsadili chrudimští profesionální hasiči Milan Hodek, Jan Zindulka, Adam Pleninger a Jan Štěrba. Jejich tým byl kvůli onemocnění doplněn o závodníka ze Svitav.

Pořadatelem byly HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí a MS vodní záchranná služba ČČK Pastviny. Záštitu nad tímto mistrovstvím převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který všechny závodník spolu s ředitelem plk. Romanem Studeným přivítal a celé mistrovství zahájil. (vh, ron)