Ve dne jsou obyvatelé bytů zpravidla v práci, a tak nezbývá nic jiného, než násilný vstup, protože v této situaci rozhoduje každá minuta o velikosti požáru a škodách.

Jinak je tomu v noci. Pokud hasičům požár nahlásí sám majitel, problémy se vstupem nejsou. Nastávají však tehdy, když požár zpozoruje a nahlásí osoba procházející okolo objektu náhodně. „V tom případě jde o daleko horší variantu, protože máme oprávněnou domněnku, že uvnitř se nachází osoby ohrožené na životě požárem a zásah je ztížen orientací ve tmě a zakouřeném prostoru,“ říká Kamil Petružálek, profesionální hasič a velitel čety hasičů v Chrudimi.

Ztížené vstupy pro hasiče představují i společné chodby jednotlivých podlaží, jež slouží pro několik bytů. Když jejich majitelé chodbové dveře opatří zámkem, dopouští se porušení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Pro hasiče to představuje další překážku při zásahu. Nebezpečné je i umísťování různých předmětů na únikové cesty. „Jsou to botníky, stojany na květiny, ale setkali jsme se i s válendami a křesly na únikové cestě a schodišti. Je pro nás potom velmi složité snesení pacienta na nosítkách, když o to například požádá zdravotní záchranná služba,“ zdůrazňuje Kamil Petružálek.

INFOGRAFIKA: Hasící přístroje

Mít ve svém vlastnictví v bytu hasicí přístroj se někomu zdá zbytečné. Statistika však mluví o jiných skutečnostech. Za rok 2007 vzniklo v České republice 22 394 požárů a z toho v bytovém domovním fondu 2 158 požárů a v rodinných domcích a ostatních budovách pro bydlení 1 502 požárů.

V mnoha případech požárů by sami vlastníci byli schopni požár uhasit, ale bohužel, neměli čím. Každý si prostě musí uvědomit, že nejefektivněji lze požár uhasit v jeho zárodku při iniciaci nebo těsně po iniciaci. Požár v bytu se šíří velmi rychle a po několika málo minutách jej jsou schopni zvládnout jen hasiči, pokud už ovšem není i na tento zásah pozdě. Každý by si proto měl i do rodinného domu pořídit hasicí přístroj. Tato povinnost bude pro nově projektované bytové a rodinné domy stanovena od 1. července 2008 vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Jaký hasicí přístroj si zakoupit? Výše uvedená vyhláška stanoví: „Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A“. Pro představu: číslo 34 značí velikost požáru, který uhasí - při zkouškách musí přístroj zdolat dřevěnou hranici dlouhou 3,4 metru, širokou 0,5 a vysokou 0,56 metru. Písmeno A znamená, že je určen na hašení požárů pevných látek, jako je dřevo, textil, papír či plasty. Čím větší hasicí schopnost, tedy vyšší číslo, tím je přístroj účinnější - uhasí delší hranici.