Záchranku, která dosud funguje víceméně provizorně v prostorách bývalé nemocniční vrátnice, provozuje Pardubický kraj. Ten také již požádal město o bezúplatný převod potřebného pozemku a chrudimští zastupitelé mu na své pondělní schůzi vyhověli. Ze strany opozice přitom zaznělo jen několik málo výhrad, jež přednesl zastupitel za hnutí ANO František Pilný.

„Pokud se na uvedeném místě záchranka postaví, dojde k masivnímu kácení celkem slušné zeleně, která cloní sídliště U Stadionu od železniční trati," konstatoval František Pilný. V této souvislosti se pídil u manažerky projektu 'Zdravé město' Šárky Trunečkové po informaci, zda byla tato záležitost projednána s občany u kulatého stolu.

„Kulatý stůl žádný nebyl, ani žádné projednávání," konstatovala Šárka Trunečková. Starosta Petr Řezníček nicméně všechny ujistil, že skácené stromy nahradí výsadba odpovídajícího množství nové zeleně jinde v katastru města a ještě dodal, že funkci protihlukové bariéry by měla do značné míry převzít právě budova nové výjezdové stanice.

Vstřícný přístup města již včera ocenil ředitel Zdravotnická záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda. Právě rychlost teď totiž podle něj hraje rozhodující roli ohledně možnosti získání případných dotací. Ty by přitom měly dosáhnout až 85 procent z předběžně odhadovaných celkových 28 milionů korun.

Provoz zdravotnické záchranky na novém stanovišti nebude podle ředitele Svobody napříště ohrožovat ani pacienty chrudimské nemocnice ani zákazníky Penny Marketu nebo ostatní účastníky hustého silničního provozu poblíž významné kruhové křižovatky.

„Dnešní lokalita byla odjakživa považována za provizorní. My v ní sídlíme jen z toho důvodu, že původní vrátnice ztratila po někdejší rekonstrukci nemocnice svůj dosavadní význam. Navíc jsme zde v nájmu, což nám komplikuje případné opravy a rekonstrukce," připomněl Pavel Svoboda.

„Nová budova bude sloužit výhradně nám a nebudeme si tu s nikým vzájemně překážet. Při výjezdech tu nebudeme blokovat dopravu a ani houkání se obyvatelé sídliště nemusejí bát, neboť naši řidiči si ve většině případů vystačí jen se zapnutými majáčky," ujistil ředitel.

Nová budova bude sloužit posádkám třech záchranářských aut a jejich zálohám. Z dosavadní zkušeností lze dovodit, že záchranáři budou denně vyjíždět k 10 až 15 akutním případům.