Pardubický kraj už delší dobu jedná o výstavbě výjezdové stanice záchranné služby v tamějším areálu profesionálních hasičů. Hejtman kraje Martin Netolický se v minulém týdnu sešel se starostou Seče Marcelem Vojtěchem, který po říjnových volbách obhájil svoji pozici ve vedení města. Starosta se od něj dozvěděl, že půjde-li vše podle plánu, stavba bude zahájena na jaře roku 2020. „Dlouhodobě jsme zvažovali dvě varianty pro umístění výjezdové stanice. Tou první byla úprava prostor v areálu, kde sídlí profesionální jednotka hasičů. Tou druhou byla výstavba samostatné budovy na pozemku města. Po řadě jednání mezi profesionálními hasiči, naší záchrankou a městem jsme se dohodli na nejlogičtější variantě, kterou je sídlo v areálu hasičů,“ uvedl Martin Netolický.

Investiční záměr bude předložen krajské radě nejpozději začátkem příštího roku. Předpokládaná hodnota investice do záchranky je 21 milionů korun. „Pokud vše půjde podle plánů, tak bychom měli stavbu zahájit na jaře 2020 s dokončením v roce 2021. Po seznámení se s prvotní studií budeme řešit budovu tak, aby byla nejen maximálně funkční, ale také aby svojí estetikou zapadala do okolí,“ upřesnil Martin Netolický.

Silnice v nové podobě

Hejtman Pardubického kraje probíral se sečským starostou také stav silnic nižších tříd, který je jedním z problémů celého regionu v okolí města. Pardubický kraj proto v rámci Integrovaného regionálního operačního programu připravuje hned několik projektů, které mají mikroregionu zajistit moderní komunikace. „V rámci 70. výzvy IROP připravujeme několikaetapový projekt modernizace silnice od hranice kraje u Třemošnice přes Seč, Vršov, Horní Bradlo až do Trhové Kamenice. V souhrnu se jedná o projekty za půl miliardy korun. Vzhledem k důležitosti staveb osobně dohlížím na průběh příprav, protože chceme být ve výsledku maximálně úspěšní v čerpání fondů,“ sdělil hejtman Netolický.

Dotace pro stezku

Starosta Marcel Vojtěch debatoval s hejtmanem také o využití krajských dotačních titulů. „Krajské dotace ve své dlouhodobě stabilizované podobě jsou pro nás velmi důležitým zdrojem pro řadu drobnějších projektů. V příštím roce budeme chtít pokračovat v budování cyklo a pěší stezky, která naváže na stezku kolem naší přehrady. Do konce volebního období bych chtěl kompletně zrekonstruovat fasádu kostela svatého Štěpána. Pakliže se nám podaří získat krajské prostředky, budu velmi rád,“ řekl starosta Vojtěch.