Žáci i učitelé Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim podpořili svou aktivní účastí již tradičně celosvětovou ekologickou akci „Ukliďme svět“.

Jedná se o jednu z doprovodných akcí ke Dnu Země. Akce byla dobrovolná a probíhala po vyučování. Podařilo se vysbírat odpad v úseku od školy ke školnímu statku ve Vestci po obou stranách komunikací. Celkem se sebralo osm pytlů odpadků. Významný podíl odpadu byl vysbírán u plotu sladovny, kde mají své oblíbené stanoviště chrudimští bezdomovci.

Zbývající odpad pocházel z příkopů především kvůli neukázněným řidičům, v tomto úseku je totiž dost silný provoz. Největší podíl představovaly PET lahve, kelímky od nápojů a krabičky od cigaret. Akce se setkala s kladným ohlasem zúčastněných. Ti věří, že alespoň část přihlížejících řidičů již příště odpadky z auta nevyhodí.

Anna Pochobradská