„Řadu předmětů za příznivého počasí vyučujeme venku a malá školní zahrada nebyla pro tento účel právě ideální. Samy děti přišly s návrhem zřídit na školním pozemku učebnu," upřesňuje učitelka základní školy Tereza Sommersová, jež skupinu studentů podílejících se na projektu vedla. Učebna měla získat podobu jakéhosi zahradního altánu, ve kterém by vyučování probíhalo na čerstvém vzduchu a zastřešení by zároveň žákům poskytlo stín.

Se školou na vybudování učebny spolupracovala i koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim Šárka Trunečková. Ta má se Základní školou Dr. Jana Malíka velmi dobré zkušenosti již z minulosti, kdy se ve spolupráci Zdravého města a Místní agendy 21 a studentů podařilo nedaleko školy u Městského stadionu vybudovat veřejnou venkovní tělocvičnu a místo pro relaxaci.

Cenné zkušenosti

„Studenti školy si i nyní celý projekt vymysleli, projednali jej s vedením školy, sepsali žádost, konzultovali s odborníky a úřady a v neposlední řadě se podíleli i na samotné realizaci. Dostali tak do života cenné zkušenosti s dlouhodobou přípravou a realizací vytyčených cílů," uvádí Trunečková a dodává:

„Jsem ráda, že se mladí učí prosadit i obhájit své názory a umí si na své záměry sehnat finance. Věřím, že budou na své dílo náležitě hrdi."

Shánění financí

Altán včetně přístupového chodníčku vyšel téměř na 200 tisíc korun a všechny prostředky si škola zajistila sama. Většinu z uvedené částky se přitom studentům s pomocí učitelů podařilo nashromáždit vlastním úsilím díky výtěžku akce Strašidelná škola nebo projektu společnosti Good Year Pneumatiky Společně pro bezpečnost dětí, kdy žáci natočili vítězné soutěžní video. Z projektu One world Many voices také přispěla Americká obchodní komora. Zbytek financí pak už zajistil fond školy.

Dřevěný altán s lavicemi vzešel z návrhu městského architekta Marka Janatky a stojí na školním pozemku mezi budovou školy a Městským stadionem.

Stavbu učebny prováděla během letních prázdnin profesionální firma, ale ruku k dílu neváhali přiložit nejen současní studenti školy a jejich rodiče, ale i její absolventi či učitelé. (ap, lv)