Účastní se odborných stáží v zahraničí žáci oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby ve francouzském Lycée des métiers André Ampére ve Vendôme, mechanici seřizovači absolvují odbornou stáž ve slovenské Spojené škole Detva. V roce 2014 se škole podařilo navázat další spolupráci se dvěma německými školami. Do Francie, Německa a na Slovensko vyjelo díky Programu Erasmus+ celkem 29 žáků. Obdobný projekt byl zrealizován i v ná-sledujícím roce.

Vloni škola navázala spolupráci se španělskou školou v Puertollanu. Sedmnáctidenní stáž ve Francii, Německu, Španělsku a na Slovensku absolvovalo už 37 žáků. Je třeba zdůraznit, že veškeré finanční náklady na dopravu, pobyt a stravování v zahraničí jsou hrazeny z fondů EU.

Škola je jednou ze sedmi škol v ČR, která získala Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě. Tento certifikát je určen pro organizace, které v minulosti velmi úspěšně zrealizovaly projekty mobility Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava.

,,Díky tomu bychom měli od příštího roku žádat o grant jednodušší formou. V následujícím roce tak může vycestovat až 44 našich žáků," říká ředitelka školy Jana Sýkorová.

Evropská komise vypsala poprvé v týdnu od 5. do 9. 12. Evropský týden odborných dovedností s heslem „Poznej svůj talent v evropských zemích". Této akce se zúčastnila i třemošnická škola se svým „Dnem otevřených dveří nejen ve škole". V rámci této akce si návštěvu nenechali ujít zástupci Pardubického kraje, úřadu práce, Města Třemošnice a Národního ústavu pro vzdělávání, francouzští a němečtí partneři a samozřejmě zástupci Domu zahraniční spolupráce.

Zdeněk Sasín ml.