V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21, kterou město Chrudim realizuje, byl ve spolupráci s Městskými lesy Chrudim připraven projekt „Lesní škola Podhůra", který se zabývá zkvalitněním ekologické výchovy a osvěty u žáků chrudimských škol. Sto šedesát žáků si tak může zdarma vychutnat výuku přímo v lese.

„Jde o třídenní program s lesní pedagogikou pro žáky čtvrtých a pátých tříd chrudimských základních škol. Jeho cílem je zlepšení kvality vědomostí dětí a mládeže o lese jako ekosystému, o lesnictví a jeho významu při získávání kvalitního dřeva, obnovitelného zdroje energie, a v péči o životní prostředí," uvedla Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Lesní škola Podhůra.

Z lavic do přírody

Hlavním významem lesní školy je získávání a prohlubování vědomostí a praktických zkušeností přímo v lesním prostředí pod vedením zkušených lesních pedagogů a lesníků. „Výhodou je, že pro tyto aktivity můžeme využít blízké prostředí Městských lesů Chrudim, včetně jeho rekreačních aktivit a zázemí na hájence Pohled," konstatuje Šárka Trunečková.

Odborný program zahrnuje program lesní pedagogiky v rekreačních lesích Podhůra zaměřený na seznámení s lesním ekosystémem a jeho smyslové a prožitkové vnímání. Dále zahrnuje program lesní pedagogiky zaměřený na les a strom jako ekosystém, program lesní pedagogiky zaměřený na myslivost a na život zvířat v lese. Součástí programu je také poznávací vycházka s hajným nebo promítání tematického filmu.

Žáci se rovněž seznamují s prací lesníků, se dřevem jako obnovitelným zdrojem energie a s neprodukčními funkcemi lesa. Školáci jsou také zapojováni do sázení stromků nebo do jiných praktických prací v lese. V programu nechybí ani zábavné tematické kvízy a soutěže, stejně jako praktické činnosti, spočívající v práci se dřevem nebo ve výrobě upomínkového předmětu.

„Akce je součástí projektu 'Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi', který je podpořen z Programu švýcarsko české spolupráce," doplnila koordinátorka Šárka Trunečková.