Po rekonstrukci a zprovoznění Centra pro badatelskou, dokumentační a publikační činnost totiž čeká MLK v letošním roce ještě jedna větší investiční akce. V úterý 12. července by měla začít rekonstrukce teras nacházejících se za blokem muzejních budov v Břetislavově ulici.

S úpravou směřující ke zkulturnění a lepšímu využití tohoto místa, ke kterému byl již vybudován bezbariérový přístup, se dlouhodobě počítalo, nicméně až v letošním roce se podařilo na tyto práce sehnat dostatek finančních prostředků. Návštěvníci se mohou těšit na multifunkční prostor s pódiem, využitelný především pro kulturní akce jako koncerty nebo divadelní představení, které by měly ještě ve větší míře oživit program muzea. Díky ozelenění a částečnému zastínění zde rovněž vznikne klidová zóna určená k posezení a relaxaci.

Rekonstrukce, kterou na základě výběrového řízení bude zajišťovat firma Loučka Pardubice, by měla být hotova do konce letošního roku. Slavnostní otevření pak proběhne 21. března 2017 na Světový den loutkového divadla.

Břetislav Oliva, MLK