„Pokud to počasí dovolí, v půlce března začne stavba lešení v zadním dvoře Muzea, proběhnou první restaurátorské průzkumy a následně budou zahájeny vlastní stavební práce,“ říká starosta města Petr Řezníček. Část lešení na fasádě směrem k Chrudimce bude postavena z koryta řeky po skončení jarního zvýšeného průtoku vody.

Nyní dojde k rekonstrukci vnějšího pláště včetně repase oken, výměny klempířských prvků a opravy soklu objektu, a to na stranách v zadní části od letního kina a na straně od řeky Chrudimky. Poslední etapa má skončit do poloviny října a včetně všech souvisejících průzkumů a dozorů si vyžádá přes 14 milionů Kč.

„Jsme rádi, že se stavba pomalu blíží do finále. Kompletní výměna střešní krytiny včetně souvisejících zdobných prvků před dvěma lety a loňská první etapa rekonstrukce vnějšího pláště, oken a soklu v přední a boční části byly přece jen technologicky i finančně poměrně náročné,“ dodává místostarosta města Jan Čechlovský.

Budova čp. 85 byla postavena chrudimskou obcí pro potřeby Průmyslového musea pro východní Čechy v Chrudimi v letech 1897–1901 podle plánů pražského architekta Jana Vejrycha, slavnostně otevřena byla v květnu 1901. Již mnoho posledních desetiletí je díky reprezentačním prostorám využívána k pořádání významných kulturních a společenských akcí, konferencí, sympozií, koncertů, plesů, výstav a podobných akcí, kterých se zde pravidelně každoročně uskuteční několik desítek.