Vábivá píseň ředitelů základních škol má všude stejnou první sloku, v níž se oslavuje kvalita nabízené výuky. Do refrénu této písně ale občas cinknou mince, jež mají usnadnit rodičovské váhání. Školy bez žáků totiž zakrátko dostihne plíživá smrt.

Velkorysá Seč

Největším „pokušitelem" na Chrudimsku je ZŠ Seč. Zřizovatel, jímž je tamější radnice, vyplácí rodičům dětí dojíždějících z mimospádové oblasti 15 tisíc korun. „Prvňáci rovněž dostávají tisíc korun na školní pomůcky a dojíždějící žáci obdrží během roku i tisícikorunový kredit na autobusové jízdné," vypočítává ředitel školy Milan Chalupník.

I díky tomu v Seči usedá do lavic stále více dětí. Mezi nimi také ty, jež by jinak chodily do „základky" v blízkém Bojanově. Do ZŠ v Seči teď dochází i kvůli dobrému demografickému vývoji, nové rodinné výstavbě a pracovním příležitostem rodičů v sečském sanatoriu 116 žáků. Tedy o dvacet víc, než v hubených letech na konci minulého století.

Obědy zdarma

V blízké ZŠ Bojanov, kde právě zítra pořádají den otevřených dveří, přesto cestu stejných peněžních lákadel nevolí. Není proč. „Proti loňským devíti prvňáčkům jich teď čekáme u zápisu až patnáct," říká ředitelka ZŠ Iva Pecinová.

S výhodami v podobě pěti tisíc korun na prvňáčka či svačin a obědů pro nové děti zdarma ale naopak mohou počítat ti, kteří zapíšou svou ratolest do ZŠ v Morašicích.

V Krouně s „hony na prvňáky" nepočítají. „Počet dětí v naší ZŠ se moc nemění. Jistotu kvalitní výuky mají rodiče vlastně všude a tak jde u nás hlavně o dopravní dostupnost. Asi bychom k dojíždění nezlákali třeba děti z Hlinska. Chápu ale, že některým školám peníze pomáhají a nesoudím to. Jednal bych v jejich situaci podobně," uzavírá Josef Kyncl, ředitel ZŠ Krouna.