„Uvědomujeme si vysokou věkovou strukturu praktických lékařů v kraji i jejich nedostatek v některých lokalitách. Přesto, že za dostatečné pokrytí těchto zdravotnických služeb jsou zodpovědné zdravotní pojišťovny, chtěli jsme alespoň dílčím způsobem napomoct řešení a přišli s celkem půlmilionovou dotací, ze které čerpalo příspěvek 48 tisíc korun v loňském roce sedm mladých lékařů a jejich školitelů," uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, pod jehož záštitou se konal i například sobotní letecký den v Chrudimi.

„V letošním roce se o dotaci zatím přihlásili tři žadatelé, sedm míst je zatím volných pro další zájemce. Vloni to byli pouze zájemci o obor praktický lékař pro dospělé, uvítali bychom i zájemce o obor praktický lékař pro děti a dorost, čas mají do konce září," doplnil Línek.

Proces školení praktika trvá tři doky, u dětského jsou to čtyři roky, podporu jednotlivému projektu lze poskytnout pouze jednou za rok, opakovaně po dobu trvání rezidenčního místa. Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz ve složce Probíhající grantové program a dotace.