Za štědrost patří všem dárcům obrovský dík. Ceníme si jí o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých lidí. Podpořeny mohly být projekty chrudimské charity: pečovatelská a ošetřovatelská službu včetně osobní asistence v celém chrudimském regionu (mimo jiné nákup kompenzačních pomůcek apod.) i podpora projektu Občanské poradny, která zajišťuje bezplatné porady klientům v právních i ostatních životních situacích. Drobná část výtěžku podpořila také zahraniční projekt kvalifikačních kurzů mládeže v indickém Bangaluru.Obdobný účel bude sbírka plnit i letos.
Chrudimská charita svojí pomocí pokrývá i region Heřmanoměstecka, i proto část letošního výtěžku pokryje náklady na nákup automobilu pro potřeby pečovatelské služby. Proto neváhejte se v případě potřeby na ní obrátit a využít její služby (http://chrudim.charita.cz). Věříme, že i letos budete mít své dveře pro koledníky otevřené.

Posláním Sdružení Charita ČR je pomáhat těm nejpotřebnějším, lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Tříkrálová sbírka je řádně povolena Ministerstvem vnitra ČR. Sbírka je chráněna proti zneužití, neboť každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucího staršího 15 let, který bude vlastnit průkazku s pověřením generálního sekretáře SCHČR. Pokud by Vás oslovily v těchto dnech osoby bez těchto náležitostí či jinak podezřelé, oznamte toto ihned městské policii či státní Policii ČR. Pomůžete tak zabránit zneužití sbírky.

U nás v Heřmanově Městci budou skupinky tří králů navštěvovat vaše domácnosti v sobotu 7. ledna. Předem Vám děkujeme, že nenecháte své dveře zavřeny. Jsme si vědomi, že podobných sbírek je celá řada, ale budeme vděční i za drobné příspěvky. Každá koruna pomůže našim bližním v nouzi jak v České republice, tak ve světě. Tři králové, kteří nesli dary do Betléma, budou mít pro každého připravenou koledu a malou pozornost.

Marek Výborný, koordinátor TKS