Dvacítka masek i s muzikanty má před sebou dalekou cestu. Začíná se totiž na Jasném Poli, odkud procesí zamíří do Milesimova, aby kolem páté odpoledne ve Všeradově porazilo kobylu, a zakončilo tak masopustní průvod.

„Buďte zdráv, hospodáři, jdu se zeptati, jestli s naší maškarou vás můžeme pobaviti a na vašem dvorečku zatančiti," říká jeden z hlavních pořadatelů a vůdce průvodu Jiří Bříza. V ruce třímá bič, a když jím dvakrát práskne, znamená to, že hospodář souhlasí a procesí může dál.

Čekání na pozvání

„Když prásknu třikrát, znamená to, že se může i dovnitř do domu, ale to už se často nestává," poznamenává Jiří Bříza s tím, že se ve Všeradově masopustní obchůzky pořádají vždy ob jeden rok.

„Připravili jsme chlebíčky, roládu a tři flašky kořalky," říká Věra Břízova, když od jejího stavení za hlasitého hlaholu odchází masopustní procesí. Hospodyně má na tváři mour pro štětí. „Ani to smývat nebudu, jdu jim rovnou pomáhat s obědem a tak," říká Věra Břízová.

V nedalekých Studnicích už zatím vládne atmosféra velkého očekávání. A krátce po deváté se davy čekajících obyvatel dočkávají. Za mohutného práskání bičů a řízné muziky pochoduje průvod nejprve ke starostovu domu.

Kominíci v černém nevynechají jedinou tvář, na níž by nezanechali mourovatou stopu. Kobyly nabíhají do lidí, povalují je do sněhu, všichni výskají a křičí.

U starostových dveří vše utichne. „Velevážený pane starosto, staročeská maškara přišla, aby vás srdečně pozdravila a poprosila vaši milost, abyste z vaší moci ouřední, povolení uděliti ráčil. Za to vám maškara může slíbiti, že se bude slušně chovati, že panen a dívek nebude tuze škádliti a pánům sousedům na majetku škodu činiti. Jenom bude tancovati a muzicírovati, možná i drobek píti. Všem přejeme dobré pobavení, vždyť je to dobrého zdraví znamení," žádá strakatý laufr vedoucí průvodu starostu Ondřeje Dopitu o svolení. A ten odpovídá: „Velevážená studnická maškaro, vaší žádosti vyhovím, masopust povolím. Pískejte a skákejte hodně vysoko, aby letos bohatá úroda byla!" Načež procesí propuká v hlasitý jásot, vzduchem sviští biče, nalévají se stopičky alkoholu na zahřátí a davem putují čerstvě usmažené koblihy.

Náročné přípravy

Kapela hraje a masky se postupně zastavují dům od domu. Turci tančí, slamák trousí slámu a rasové dohlíží na čistotu v obci a kolemjdoucím rozdávají „pilulky", aby všichni byli zdraví.

„Od Vánoc vesnice žije přípravou, chystáním a zdobením masek. Kobylu tu budeme porážet okolo sedmé až osmé hodiny večer, jak se to stihne obejít," poznamenává studnický starosta Ondřej Dobita.

Maškaře přihlížejí desítky obyvatel vesnice i z jejího okolí. „Bydlíme za humny, tak jsme přišli jen jako diváci," říká tatínek Jiří Rosický, zatímco s dětmi přihlíží masopustnímu veselí. „Mně se nejvíce líbí kominíci," dodává jeho malý synem Vojtíšek.

Do procesí ve Studnicích smějí pouze muži, a tak žádná dívka neunikne pozornosti maškar. S tvářemi od mouru a dalších barev přihlížejí. „Masopust mě baví celkově. Pomáhala jsem s přípravou kostýmů, třeba dnes ráno slamákům s oblékáním," dodává Romana Procházková.