Michaelským parkem vChrudimi chodím do práce už několik měsíců. Možná víc než půl roku je plný „smažek“, drbanů, kázéťáků (zkratka kriminálně závadových osob) a bezdomovců. Co je však horší, i dětí. Některé znich se sotva drží na nohou. Alkohol se totiž dá koupit hned za rohem. Děti na něj donesou peníze a jejich dospělí kamarádi ho pak rádi koupí do placu. Srostoucím veselím roste záhy vparku nepořádek a hluk. Všude plno odpadků vkulise poničených laviček, sprostých nadávek a smíchu. Zmísta určeného kodpočinku je tak rázem hromadná noclehárna a doupě neřesti. To vše se dá vypozorovat za několik minut chůze napříč tmavým parkem.

Tenhle stav trvá dlouhodobě. Po informaci radnice, že je Michaelský park podroben pravidelnému dohledu strážníků, nezbývá než konstatovat, že se výše uvedený stav zhoršuje. Hlasité pokřikování „smažek“ přechází totiž vjejich pozvolnou agresivitu. A proč? Protože nikdo tenhle nešvar účinně neřeší a park si žije dál svým nevázaným životem. Odvolávat se na neexistující vyhlášky města nelze donekonečna. Existují přeci zákony! Například přestupkový nebo trestní a vnich zakomponované paragrafy „přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“, „ohrožování výchovy mládeže“, „podávání alkoholických nápojů mládeži“, „poškozování cizího majetku“ či „výtržnictví“. Oba zákony dávají jejich strážcům velké pravomoci. Jen je umět využívat. Avšak ne tím způsobem, že do parku tu a tam vpadnu a zábavu přeruším nahodilou kontrolou. Existují proto dvě možnosti, jak Michaelský park vrátit svému účelu - zvýšit přítomnost strážníků na maxim, že tu nikdo nebude pravidelně přespávat a pořádat mejdany (existuje však nebezpečí, že se přesunou jen jinam), anebo situaci zmísta řádně zadokumentovat, vyhodnotit a spolu sPolicií ČR viníky náležitě potrestat. Ale to už je „vyšší dívčí“. Není to stejné, jako nasadit za pár minut někomu na auto botičku.