V přízemí KD, hned za vstupními dveřmi, je umístěn výtah do vrchního patra budovy. Jeho vybudování se ujala firma pana Rohlíka ze Zaječic Tramontáž Chrudim. Celková cena výtahu činila 1 121 000 Kč, na výtah jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury ve výši 813 000 Kč.

Možná se ptáte, proč v takové menší vesnici jako Zaječice potřebujeme výtah v kulturním domě?

Jedním z hlavních impulsů tohoto činu byla možnost získání dotace od Ministerstva kultury. Pokud by dotace nebyla, o budování takto finančně náročné úpravy bychom v žádném případě neuvažovali.

Zabudováním výtahu se kulturní dům stal bezbariérově přístupný všem osobám, které měly do této doby jeho užívání omezeno kvůli náročnému výstupu do prvního patra, kde se kulturní akce odehrávají zdolání schodů je pro řadu starších lidí, kterým se například hůře chodí, velmi obtížné. Nejde ale pouze o seniory. I v řadách produktivně aktivních lidí se mohou nacházet ti, kteří se například v důsledku úrazu pohybují o berlích nebo o francouzských holích. V neposlední řadě nemůžeme zapomenout na naše občany, kteří se kvůli pohybovému postižení pohybují za pomoci invalidního vozíku a ti se dosud do kulturního domu nemohli dostat vůbec.

Například, pokud chtěla naše malá občanka Nikolka Gergelyová v kulturním domě vystupovat se svými spolužáky, musela ji její maminka do schodů vynést. Osob pohybujících se na invalidním vozíku je v Zaječicích a v okolí aktuálně 8. Bezbariérovost je užitečná také pro maminky s kočárky, které když se chtějí podívat na výstavu v 1. patře, nemusí svoje spící dítě v kočárku zanechávat v přízemí. Výtah se využije i při přepravě těžkých exponátů na výstavy.

Jsme rádi, že se nám podařilo kulturní dům bezbariérově zpřístupnit a věříme, že výtah bude co nejvíce využíván. Zveme tedy všechny z Vás za kulturou k nám do Zaječic!!

Mgr. Lenka Kellerová