Psychologové však radí zachovat si zdravý rozum a dítě zbytečně nepřetěžovat. „Určitě by se nemělo stát, že by v denním režimu měly zájmové činnosti převažovat nad školními povinnostmi. Pokud dítě chodí z kroužku do kroužku a nemá čas na základní domácí přípravu do školy, tak je to určitě špatně,“ říká psycholog Štěpán Duník.

Ve výběru zájmových kroužků platí, že by měly být různorodé. Pokud dítě zvolí kroužky dva, jeden by měl být sportovní nebo jinak pohybový a druhý hudební nebo třeba výtvarný. Tím se školák bude nenásilně rozvíjet ve více směrech a naučí se mnohem více dovedností. 

Malí vědci rádi experimentujíChrudimsko V kraji už dlouhé roky působí společnost Kroužky Východní Čechy. Je zastoupená ve městech, ale i menších vesnicích, kde nemají děti příliš možností k vyžití ve volném čase.

Podle slov ředitelky společnosti Květy Štěrbové je vidět zvýšená vlna zájmu o přírodovědný vědecký kroužek. Ten je na jednu stranu metodicky ojedinělý, zábavnou formou přibližuje přírodu a vědu, která nás celý život obklopuje. „Stává se, že si nadšený žáček přinese svůj vědecký deník domů a s nadšením dělá pokusy doma s rodiči často z dostupných pomůcek z kuchyně. Což je úžasná nadstavba našich kroužků: spojovat volný čas dětí a mámy s tátou, což v dnešní uspěchané době není bohužel standardem, spíše výjimkou,“ říká Květa Štěrbová.

Dlouhou řadu zájmových kroužků nabízí také domy dětí a mládeže. Ten chrudimský má na seznamu kromě pohybových aktivit například šerm, angličtinu, modelářství anebo rybářství. Rodiče mohou přihlásit děti i prostřednictvím webu.