Nevábný pohled na potácející se jedince s krabicovým vínem či jiným destilátem znepokojuje v pravé poledne nejednoho kolemjdoucího v kterémkoliv městě. Trpělivost došla hlineckým radním. Město Hlinsko se zařadí do seznamu měst, které již obecnou vyhláškou popíjení alkoholu na veřejných prostranství omezili.
Problémová jsou hlavně prostranství v centru města včetně památkově chráněné zóny Betlém.

Vyhodnocení problémových míst bylo podle místostarosty Pavla Šotoly vyhodnoceno na základě připomínek městské policie, která má jednotlivé ulice vytipované. „V zásadě půjde o celé centrum města včetně lokalit Poděbradova a Tylova náměstí, sídliště a Betléma. Návrh počítá se zákazem popíjení i v ulicích Komenského a Wilsonova,“ dodává.

S pivem v ruce už domů nedorazí

Vyhláška neopomene ani problémové hlavní tahy, které se stávají ani ne tak cílovou lokalitou pro alkoholové žíznivce, jako spíše migrační trasou pro cesty domů. Omezení se bude týkat i areálu sportovišť včetně parku v Olšinkách. Na otázku, zda se radní neobávají vychytralosti pijáků, kteří si budou vybírat cesty bez zákazu místostarosta říká: „Městská policie má bohaté zkušenosti a ví kudy se zejména mládež v nočních hodinách přemisťuje. Proto by to mělo být víceméně zabezpečené.“

Vyšší míra vandalství a problémy spojené s neukázněností některých jednotlivců, zejména u nočních podniků, vedli radní k tomuto rozumnému opatření chránící zodpovědné občany. Protialkoholní vyhláška je v současné době zavedena v řadě českých měst a má oporu v nálezu Ústavního soudu, který dříve řadu, zejména plošných vyhlášek měst zrušil.

Zahrádky jsou v pohodě

Vyhláška bude rovněž vymezovat stometrový prostor od školských a zdravotnických zařízení, kde bude popíjení alkoholu rovněž striktně zakázáno.
Naopak strach nemusí mít restauratéři a hospodští, kteří mají v létě na chodnících zahrádky. „Ty budou z vyhlášky vyjmuté,“ prozrazuje místostarosta.

Pokuty budou za porušení vyhlášky udělovány hlavně lidem, kteří budou zákaz porušovat opakovaně.

„Rada města doporučila zastupitelstvu vyhlášku schválit s tím, že budeme ještě příští týden projednávat drobné úpravy ohledně vymezení konkrétních lokalit. Zdálo se nám jich u původního návrhu moc,“ dodává Šotola k původnímu návrhu míst, které sahají i do lokalit, kde se žádné pijácké orgie nekonají. „Je to například lokalita za radnicí, kde jsou převážně jen rodinné domky,“ upřesňuje místostarosta.

Vyhláška by měla být v platnosti do konce letošního roku.

Diskutujte o problému podnapilých jedinců na veřejnosti. Pohoršuje vás pití alkoholu na veřejných prostranství? Omezí se tím vandalství a nepořádek?

RADEK LATISLAV