V květnu a červnu měli zákazníci chrudimské prodejny Tesco možnost použít kupon, který obdrželi při nákupu, k hlasování ve speciálních hlasovacích boxech u pokladní zóny. „Centrum sociálních služeb a pomoci jako příspěvková organizace města se v rámci regionu umístila na druhém místě a získala částku ve výši 16 tisíc korun, která bude použita na vybavení multismyslové místnosti v denním stacionáři Jitřenka,“ říká místostarosta Miroslav Tejkl.

Tzv. Snoezelen bude sloužit ke stimulaci všech smyslů, k terapeutickým a výukovým účelům nebo jen k relaxaci klientů denního stacionáře. Metodu lze využít jako prostředek k načerpání nových sil i k rozvoji duševních i tělesných schopností klientů s různými typy postižení (autismus, kombinované vady, mentální postižení).

Ulice Dr. Milady Horákové je nyní od sportovišť dopravně izolována.
Stavba sjezdu ke sportovištím získává reálné obrysy