Jednání jsme sledovali on-line přímo na místě - přečtěte si ZDE!

Diváky, z nichž valnou část tvořili provozovatelé hlineckých restaurací a heren, neodradilo od návštěvy zastupitelstva ani to, že se vyhláška o regulaci automatů a terminálů ocitla až na třináctém bodě jednání.

Tři varianty

Hodinu trvá jednání o prodeji pozemků, prominutí nedobytných pohledávek, přechodu denního centra pod Domov seniorů Drachtinka a dalších naplánovaných tématech. Potom program spěje k k očekávanému bodu zasedání, o kterém diskutuje celé Hlinsko.

Starostka Magda Křivanová představuje zastupitelům a občanům tři varianty vyhlášky. Jedna počítá s úplným zákazem her na území města, druhá je reguluje v místě a třetí stanoví kromě místa i čas, ve kterém by se mohly automaty a terminály provozovat. Ještě předtím čte petici občanů odmítajících gamblerství ve městě i dopis asociace provozovatelů heren a kasin. Doplňuje ještě stanoviska komisí rady města.

„Cílem vyhlášky je, zamezit tomu, aby se v Hlinsku rozmohl nekontrolovatelný výskyt automatů. Ale podotýkám, že naše město není město heren," říká starostka.

Opačným názorem na věc se netajil její zástupce Pavel Šotola. „Jak se sníží počet návštěvníků heren, když sundáte cedule z fasád a budete mít kamery v provozovnách? Nemyslím si, že by se něco změnilo, Všichni vědí, kde ty bedny jsou, trefí tam. Tato opatření nemají vliv na jednotlivce a jeho vztah k hazardu," odmítá regulaci místostarosta.

Dvě minuty a dost

Diskuze zastupitelů je dlouhá, nakonec je odsouhlasena časová regulace na dvě minuty proslovu. Ale dodržována příliš není. Padají návrhy o referendu, své si k tomu chtějí říct i sami provozovatelé restaurací. Zakažte masny, zakažte cukrárny, lidi jsou tlustý! Máte ve hře pětadvacet pracovních míst, když vydáte zákaz," varuje jeden z podnikatelů.

Debata příznivců a odpůrců vyhlášky byla bouřlivá. Zákaz zastupitelé nakonec v hlasování odmítli a další zbývající dvě varianty regulační vyhlášky nedostaly podporu většiny. Proto bude vyhlášeno mimořádné zasedání zastupitelstva, které se k tématu opět vrátí.

Magda Křivanová, starostka:

Magda Křivanová.Na základě hlasování velká většina přítomných zastupitelů podpořila regulaci hazardu a nikoliv striktní zákaz. Hazard ani hazardní lobby v žádném případě nepodporuji, ale absolutní zákaz v rámci města podle mého hlubokého přesvědčení problém gamblerství neřeší. Už naše babičky říkaly, že „zakázané ovoce nejvíce chutná" a pro příklady nemusím chodit daleko. Zastupitelé bohužel nedošli ke shodě ani ohledně míry regulace. K původně předloženým dvěma návrhům, a to regulace v místě a regulace v místě a čase, přibyl návrh rozšiřující časové omezení. Bohužel se stalo to, čeho jsem se obávala, že ani jedna ze tří variant v danou chvíli nenašla většinovou podporu. Návrh na přerušení zasedání a pokus o nalezení konsenzu v rámci dohadovacího řízení byl zamítnut také a zastupitelé nakonec zvolili řešení v podobě mimořádného zasedání zastupitelstva, které se bude zabývat regulací hazardu. Mým úkolem nyní je předložit na základě konzultací s jednotlivými politickými stranami takový návrh regulační vyhlášky, který by mohl získat většinovou podporu.

Pavel Šotola, místostarosta:

Místostarosta Hlinska Pavel Šotola.Výsledek jednání zastupitelů byl pro mě velkým překvapením. Přestože se v diskuzi většina kolegů přiklonila pouze k regulaci a nikdo z nich nevznesl žádnou připomínku ke třem předloženým návrhům, tak nebyla schválena ani jedna vyhláška.

A proč prosazuji zákaz hazardu v Hlinsku? Protože hráčství vytváří závislost, ničí člověka, rozvrací rodiny, negativně ovlivňuje okolí a vede k trestné činnosti. Jen v Hlinsku bylo vloni vloženo do automatů několik desítek milionů korun, které samozřejmě chybí v rodinách, a tyto peníze mohly být utraceny u hlineckých obchodníků za něco smysluplného. Neznám hráče, který by na automatech „zbohatl", ale naopak znám případy, kdy automaty zničily lidem život i rodinu. Pokud něco takto zásadně škodí, nelze to tolerovat. Pro mě je člověk a jeho lidská důstojnost mnohem víc, než prostředky plynoucí z hazardu do městského rozpočtu. Věřím, že zastupitelé se budou na dalším jednání vážně zabývat hlavně podstatou daného problému a k jeho řešení přistoupí s osobní zodpovědností.