Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zamítla stížnost Miroslava Werlika, který upozorňoval státní orgány na nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem. Šetření inspekce nepotvrdilo, že by firma Křenek při výměně krytiny střechy na chroustovickém zámku, kde sídlí odborné učiliště a praktická škola, pochybila. Řemeslníci podle inspektorů neporušili při likvidaci staré azbestové střešní krytiny platné předpisy a neohrozili zdraví žáků.


„Nebylo prokázáno, že by při výměně střešní krytiny s obsahem azbestu došlo k porušení zákona o odpadech,“ citoval ředitel Jaroslav Bálek z rozhodnutí České inspekce životního prostředí v Hradci Králové.

Ředitel uvedl, že nádvoří zámku, kde se pracovalo s nebezpečným materiálem, bylo uzavřeno, aby se ve stavebním prostoru nemohli žáci ani pracovníci školy pohybovat. Omezeno bylo také větrání okny, zejména v případech, kdy řemeslníci manipulovali s azbestovou krytinou. Po ukončení pracovní směny dělníci nádvoří uklidili a odpad uložili do kontejneru. ČIŽP také konstatovala, že žádným z oslovených příslušných správních orgánů nebylo zjištěno, že by firma při výměně eternitové střešní krytiny za břidlicovou porušila zákon.

Pardubickému kraji se podařilo za přispění tzv. norských fondů zdárně dokončit projekt nazvaný Obnova kulturních hodnot v areálu zámku Chroustovice. Rekonstrukce byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP ve výši 17 milionů korun (677,969 tisíc eur).

Pardubický kraj do obnovy vložil 5,5 milionu korun. Za přispění evropských peněz se podařilo dokončit opravu střechy zámku a obnovit tři kamenné mostky přes mlýnský náhon v prostoru čestného dvora včetně souvisejících komunikací.

Současným majitelem zámku je Pardubický kraj. Celý komplex využívá Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice. Již několik desítek let probíhá postupná obnova celého areálu, při které došlo k opravám střech, fasád a interiérů staveb.

V letošním roce je naplánována oprava břehů náhonu a v příštích letech restaurování pískovcových soch a další etapa opravy fasád.

(mag)