Klíčem k úspěchu je podle ředitelky Miloslavy Peňázové stabilní učitelský sbor, důslednost a zároveň přátelský přístup kantorů, kterým nenásilně vedou děti k chuti se učit. „Je jedno, jestli jde o češtinu, matematiku nebo něco jiného. Důležité je, aby se děti učily hlavně samy pro sebe, uměly si poradit v situacích běžného života a neskončilo to za branami školy, “ popisuje přístup, který ve škole razí.

Hodinu matematiky vede učitel Josef Kyncl, který působí na škole více než třicet let. "Na přijímačky se připravujeme už od září. Na hodinu běžně žáky rozdělujeme na polovinu, protože jich je ve třídě letos hodně a v menším počtu se více naučí," vysvětluje.

Při výuce používá letitou, a však o to kvalitní sbírku úloh z matematicky pro základní školy.

Napsal ji Dr. František Běloun s kolektivem a jeho příjmení v krounské základce už zdomácnělo. "Najdeme to v Bělounovi?" To je častá otázka mířící z lavic k učiteli. Ale není to jediný zdroj výuky - Josef Kyncl používá i testy přijímaček z minulých let anebo vymýšlí vlastní matematické příklady.

Psali jsme již:

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Známe základní školy na Chrudimsku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

Překvapivé je, že výuku v posledním ročníku základky nemají deváťáci "na háku" a do výuky se aktivně zapojují. Hlásí se, odpovídají na otázky kantora. Nemusejí při tom stát, to je už naštěstí dávnou minulostí, a učitele vnímají jako respektovaného přítele.

Hodina uběhne jako nic. Nejprve kluci a dívky vyplní krátký úkol, který zní: Narýsujte síť kužele (d = 2,8 cm, Vk = 4 cm). Počtáři na to mají deset minut a kupodivu limit nepřekračují. Postupně se trousí z lavic a podávají učiteli výsledky své práce. Výsledky se dozví zítra.

Zdroj: Romana Netolická

Učitel Kyncl ví, že při přijímacích zkouškách často dokážou hlavu zamotat slovní úlohy, a tak krounští deváťáci právě řeší počet umytých oken v poměrně složitém příkladu, který vychází z rovnice o jedné neznámé. Opět se zvedá několik rukou nad hlavami - je vidět, že žáky hodina matematiky baví a jeden z nich dokonce diskutuje o tom, že lze úkol vyřešit jen za pomoci zlomků. "Ano, i tak to lze," odvětí kantor s úsměvem.

Po dotazu, kdo ze třídy se hlásí na střední školu, se zvedne les rukou - budoucí maturanti jsou v silné převaze. Nyní žáky, a to všechny, čeká období procvičování toho, co se na základní škole naučili. To je důležité ať už jdou na učňovský obor, nebo na střední. "Dlouho po odchodu z naší školy čerpají z vědomostí, které jsme je naučili a moc nás to těší," dodává ředitelka Miloslava Peňázová.

Výstavba bytů. Ilustrační foto
Městské byty chybí. Masivní výstavbu ale chystá Hlinsko i Slatiňany. Chrudim ne

Co jde a nejde žákům ze základní školy v Krouně u přijímaček z matematiky?

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních úlohách z matematiky se žákům ze Základní školy Krouna u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy.

Nejlépe si vedou v převodech jednotek (zvládlo 83,33 % žáků) a v početních operacích (81,48 % ) naopak problémy jim dělají poměry a mapy (11,11 % ).

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Jaké úlohy dělají žákům z krounské školy problémy a jaké naopak s přehledem řeší?

Kategorie otázek            % dobře vyřešených úkolů

Převody jednotek                                   83,33

Číslo a početní operace, dělitelnost       81,48

Přímá, nepřímá úměrnost                       71,11

Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla   69,63

Výrazy s proměnnou                               66,67

Grafy, scémata, tabulky, slovní úlohy       55,56

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, ve kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/ úkol/ nebo otázku vyřešit či odpovědět. K vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat