Město muselo před časem řešit velký problém s porušením statiky budovy městské knihovny. Představitelé města byli přesvědčeni, že k odklonu štítové zdi došlo proto, že byla špatně založená sousední stavba Státního okresního archivu. Došlo proto k rozhodnutí podat žalobu, jejímž prostřednictvím chtěla radnice získat finanční náhradu za odvedené práce na zajištění statiky knihovny.

„Krajský soud žalobu o náhradu škody zamítl, město tedy od tří žalovaných subjektů původně požadovaných 1,92 milionu korun nedostane a je povinno zaplatit veškeré soudní výdaje,“ uvádí Dana Půlpánová z právního oddělení kanceláře tajemníka města.

Žalovaným subjektem byl stát jako investor, nyní Státní oblastní archiv v Zámrsku. Trojici, jež měla podle mínění města špatně založit stavbu budovy archivu, doplňuje projektová kancelář a stavební firma. Radnice se domáhala satisfakce původně u okresního soudu, ale ten žalobu zamítl. Proto se odvolala ke krajské justici, jež jí finanční náhradu rovněž nepřiznala.

Kvůli porušení statiky Městské knihovny v Chrudimi muselo být na dlouhé měsíce uzavřeno oddělení beletrie, které patří mezi čtenáři k nevyhledávanějším. Protože došlo k porušení opěrné zdi, hrozil sesuv části budovy. Město, které je vlastníkem objektu, muselo na vlastní náklady opravu finančně zabezpečit. Vynaložené peníze se jeho vedení rozhodlo soudně vymáhat. V této chvíli, kdy Krajský soud v Hradci Králové žalobu o náhradu škody zamítl, se už Chrudim svých požadavků u vyšších soudních instancí domáhat zřejmě nebude. "Nebylo nám to doporučeno," dodává Dana Půlpánová z právního oddělení města. Rozhodnutí je ale v tomto směru jedině na představitelích města.