"Zhruba třetinu káceného porostu představují stromy, které se tu nikdy neměly nechat vyrůst. Většinou se jedná o nálety javoru. Druhou třetinu kácených stromů představují nemocné, poškozené a větrem olámané stromy a ve zbytku případů jde o dřeviny neperspektivní a kompozičně nevhodně umístěné. Všechen tenhle porost musí pryč, abychom udělali místo pro 240 nových stromů, které zde vysadíme na podzim letošního roku,“ vysvětluje slatiňanský kastelán Jaroslav Bušta.

Současně s kácením dřevin a náletů dochází rovněž k plánované výměně poškozeného oplocení po obvodu parku. „Předpokládám, že celý park bude uzavřen do konce března. Ani poté však nebude pro veřejnost zcela zpřístupněn, protože zde budou probíhat další práce. Přes léto se například bude bagrovat jezírko, budou se dělat cesty, musí se připravit záhony a na podzim začneme se zmíněnou výsadbou,“ dodal kastelán.