Naštěstí se výjezd ukázal jako taktické cvičení, které prokázalo perfektní připravenost hasičů k náročnému zásahu.

Kontroly památek jsou běžnou součástí práce hasičů

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje prováděl dlouhodobě kontroly kulturních památek dle zadání z Generálního ředitelství HZS ČR.

Hasiči každý rok provedli 12 kontrol kulturních památek. „V našem kraji jsme si vždy vybírali různorodé památky. Kontroloři zamířili na zámky, hrady, kostely, ale i divadla a muzea,“ přibližuje různorodost kontrol kpt. Mgr. Dominika Bínová z oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje.

Kontroly nedopadly nejhůře. „Například letos z 12 provedených kontrol byly jen 4 se závadami. V roce 2018 jsme provedli 20 kontrol a s nedostatky byly pouze 3 objekty,“ upřesňuje Dominika Bínová. Ve většině případů se jedná o závady typu – neoznačení hlavních uzávěrů vody/elektřiny a neoznačení únikových směrů.

„Obecně lze říci, že provozovatelé těchto památek mají problém s používáním bezpečnostních tabulek a hasicí přístroje bývají často důmyslně schované. Důvod je často stejný jako u bezpečnostních značek, provozovatelům se nelíbí, když například v historické komnatě či ve výstavním sálu visí červený hasicí přístroj,“ doplnila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Co se týče vybavení prostředky pro hašení požáru, většinou staré objekty typu kostely a hrady mají pouze přenosné hasicí přístroje.