S obecně prospěšnými pracemi pro trestance je v okrese kříž.

Odsouzeným se často nechce dělat a obcím je tak jejich „pomoc“ při zametání ulic či stříhání trávníků spíš medvědí službou. Musí třeba vyčlenit dalšího člověka, který nad odsouzenci bude stát jak bič.

Pokud je má na starosti například zaměstnanec technických služeb, někdy čelí nátlaku, aby jim započítal hodiny, které si ani neodpracovali. Nebo odsouzení odvedou nekvalitní práci.

„Zadaný úkol také někdy nesplní sami, ale pozvou si na celou rodinu nebo kamarády. Tím ztrácí celý trest smysl,“ říká chrudimská manažerka prevence kriminality Radka Pochobradská. Od loňska proto na práci trestanců dohlížejí městští strážníci.

Však také Okresní soud v Chrudimi vloni z rovné stovky trestů obecně prospěšných prací 32 z nich pro nesplnění přeměnil na jiný druh trestu.
„Je na pachateli, aby si sám sehnal, kde tento trest vykoná. Rozmezí uložených hodin v praxi v roce 2007 byl od 50 hodin do 350. Odsouzení se sami kontaktují na obecní či městské úřady, obrací se o pomoc při zprostředkování i na probační a mediační službu,“ uvedla Soňa Soukupová z chrudimského soudu.

Alternativní tresty jsou nejčastěji ukládány za drobné krádeže, řízení vozidla bez řidičského oprávnění, dopravní nehody, maření výkonu úředního rozhodnutí, stejně tak i výtržníkům či neplatičům výživného.