Po silném mrazu přišla obleva. Rybníčky, nádrže a další vodní plochy, které ještě během víkendu sloužily k bruslení a zimním radovánkám se tak rázem staly nebezpečnou pastí, která by neopatrného člověka mohla stát i život.

„Ještě než vy, vaše děti či zvířecí miláčci vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti," varuje mluvčí hasičů Vendula Horáková.
Chrudimští profesionální hasiči koncem minulého týdne na rybníku v Sobětuchách procvičovali správný postup při záchraně tonoucí osoby. „Hlavním důvodem proč tento výcvik hasiči uskutečnili, je rostoucí počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední jachting, lyžování, bruslení, ice kiting, zimní windsurfing, pěší turistika. Vyproštění tonoucího z ledové tříště anebo z ledového propadliště je nejen technicky náročné, ale musí být velice rychlé," říká Vendula Horáková.

Samotný proces záchrany probíhá tak, že se k tonoucí osobě přiblíží po žebříku jeden ze záchranářů, který je přivázán na laně jehož konec třímají v rukou hasiči na břehu. Každopádně i záchranáři při pohybu na ledu musí dávat maximální pozor, protože není vyloučené, že i pod nimi se zmrzlá krusta může probořit.

Nestejně tlustý led

Aby byl led bezpečný, musí dosáhnout tloušťky minimálně deseti centimetrů. V takovém případě má namodralou barvu. Má to však háček.

„Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, například listí. Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat. Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení," připomíná mluvčí hasičů Horáková.

Jakmile se ozve praskání, každý bruslař či chodec by se měl okamžitě vrátit na břeh, případně si lehnout, aby rozložil svou váhu na co největší plochu. Pokud se nelze ke břehu ani doplazit, je třeba zůstat ležet a pokusit se zavolat pomoc.

Ne ve skupinách

Vendula Horáková připomíná všeobecně zásady při pohybu po ledu:

– Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 10 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!

– Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

– Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.

– Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost přibližně 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

– Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

– Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.

– Při chůzí čí jízdě po zamrzlé hladině si s sebou vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).

– Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

Jak zachránit

Pokud dojde k nejhoršímu, led se proboří a osoba se ocitne v sevření ledového živlu, postup záchrany je následující:

– Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve: uvědomit složky IZS (integrovaný Záchranný Systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.

– Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby. Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort. Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.