Povinností odběratele je chránit vodoměr před poškozením a mrazem. Stanoví to obchodní podmínky Vodárenské společnosti Chrudim (VS), která zásobuje vodou převážnou většinu Chrudimska. Stejnou povinnost však mají také zákazníci ostatních vodárenských společností nebo i vodovodů provozovaných obcemi.

Vodárenská společnost Chrudim proto odběratelům radí: „Doporučujeme dohlédnout na to, aby vodoměr, který je umístěn v šachtách či nevytápěných částech domu, byl ochráněn tepelně izolačním materiálem. Vodoměr nejlépe obložte polystyrenovými bloky či izolační minerální vatou. Nezapomeňte také dohlédnout, aby sklepní okna, případně venkovní šachty byly pečlivě uzavřeny bez přístupu studeného venkovního vzduchu,“ uvedla za VS Chrudim Ilona Stejskalová.

„Dojde-li k zamrznutí vodoměru a jeho poškození, náklady na výměnu vodoměru si hradí každý odběratel sám dle ceníku Vodárenské společnosti Chrudim. Náklady spojené s výměnou činí pro letošek 2 250 Kč,“ upřesnila Ilona Stejskalová.

S platbou za výměnu stejně poškozeného vodoměru musejí případně počítat i zákazníci Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. „Vodoměr stojí kolem osmi stovek a ještě je třeba připočítat práci, takže půjde o částku zhruba do dvou tisíc,“ říká vedoucí skutečské společnosti Martin Havel.

Starosta Horního Bradla Radislav Kumpan pak zmiňuje částku 1300 až 1500 Kč v závislosti na typu a ceně vodoměru.