Stavební bytové družstvo (SBD) Družba Pardubice letos slaví padesát let své existence. Spravuje přes dvanáct tisíc bytů – mimo jiné i v panelových domech, jejichž životnost byla při výstavbě odhadována na padesát let. „Tyto domy vydrží déle, když se o ně staráme a opravujeme je,“ uvedl technický náměstek SBD Družba Pardubice František Rais.

Se stavem paneláků jsou však problémy všude. „Alarmující situace je v technickém stavu panelových domů po celé republice. V panelových domech žije v tuzemsku kolem čtyř milionů lidí. Podhodnocená údržba vykazovala v roce 2000 tři sta miliard korun. Skutečnou částku dnes odhaduji na pět set mi〜liard korun. Je to velký problém,“ řekl předseda SBD Družba Miroslav Váňa.

„Za těch padesát let jsme se snažili spravovat majetek lidí dobře. Neokrást je, netunelovat a chovat se korektně,“ prohlásil Váňa. „O stav domů se snažíme pečovat. Ročně investujeme kolem sto milionů korun,“ dodal předseda největšího stavebního družstva v Pardubicích, které bylo založeno v roce 1959. „Na začátku jsme vlastnili dvanáct a půl tisíce bytů a dva tisíce garáží,“ upřesnil Miroslav Váňa.

„Více než jedenašedesát procent, tedy asi sedm tisíc bytů, je už převedeno do vlastnictví bývalých družstevníků. My vlastníme ten zbytek, tedy kolem šesti tisíc bytů. Vedeme správu pro čtyři sta domů, které jsou rozprostřeny po celém okrese,“ poznamenal Miroslav Váňa.

Za posledních deset let se podle technického náměstka Františka Raise podařilo komplexně zregenerovat přes dvacet velkých objektů. „Další opravy probíhají průběžně. Vyměňují se okna, rekonstruují se balkony a podobně. Z panelových domů našeho družstva není ani u jednoho havarijní stav,“ pravil Rais.
Zároveň však poukázal na problematiku vlastnictví bytů. „V domech bývá různý názor, jak a co opravovat, což je někdy problém. A stanovy nám umožňují opravovat pouze havarijní stavy,“ nechal se slyšet František Rais.

Na možné dopady zanedbaných bytů upozornil i Miroslav Váňa. „Zanedbanost je jako mor, když ten dům neopravíte, za rok investujete daleko víc peněz,“ uzavřel Miroslav Váňa.

Monika Suchá